Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính V TX nếu miền (D) ⎩ ⎨ ⎧ ​ y = lnx y = 0 x = 1 x = 2 ​ quay quanh trục Ox.

Tính VTX nếu miền (D)  quay quanh trục Ox.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

straight x element of open square brackets 1 semicolon space 2 close square brackets rightwards double arrow ln greater or equal than 0 straight V equals straight pi integral subscript 1 superscript 2 open parentheses lnx close parentheses squared dx equals straight pi open parentheses straight x. ln squared straight x close parentheses large vertical line subscript 1 superscript 2 minus 2 straight pi integral subscript 1 superscript 2 lnxdx equals 2 straight pi open parentheses ln 2 minus 1 close parentheses squared space open parentheses đvtt close parentheses.

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân: I= ∫ 0 2 ​ ∣ ∣ ​ x 2 − x ∣ ∣ ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG