Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích V của khối tứ diện đều ABCD cạnh bằng a

Tính thể tích V của khối tứ diện đều ABCD cạnh bằng a

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V = 3 1 ​ S . h = 3 1 ​ . 4 a 2 3 ​ ​ . a 2 − ( 3 a 3 ​ ​ ) 2 ​ = 12 a 3 2 ​ ​ Chọn B Các phương án nhiễu: A. Nhớ sai công thức. C. Tính toán sai. D. Tính sai đường cao: 2 a 3 ​ ​

 Chọn B

Các phương án nhiễu:

A. Nhớ sai công thức.

C. Tính toán sai.

D. Tính sai đường cao:

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c đều khác 0 .Trong hệ trục chuẩn Oxyz:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG