Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích V của khối nón tròn xoay, biết đường kính đường tròn đáy 4 và độ dài đường sinh bằng 5

Tính thể tích V của khối nón tròn xoay, biết đường kính đường tròn đáy 4 và độ dài đường sinh bằng 5
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: bán kính đáy R = 2 Đường cao hình nón h = l 2 − R 2 ​ = 5 2 − 2 2 ​ = 21 ​ Diện tích đáy S = π R 2 = 4 π Thể tích khối tròn xoay là: V = 3 1 ​ S h = 3 1 ​ 4 π 21 ​ = 3 4 21 ​ π ​

Ta có: bán kính đáy 

Đường cao hình nón 

Diện tích đáy 

Thể tích khối tròn xoay là: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 2a và cạnh bên bằng a là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG