Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích V của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh 2a và chiều cao là 3a

Tính thể tích V của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh 2a và chiều cao là 3a

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C V = 3 1 ​ .3 a . ( 2 a ) 2 = 4 a 3

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A( 1;3;-2) và điểm B( 3;-1;4) . Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG