Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 3 x − x 2 và trục hoành khi quay quanh trục hoành.

Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và trục hoành khi quay quanh trục hoành.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = 3 x − x 2 và trục hoành là:

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  và trục hoành là:

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG