Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích khối hộp chữ nhật có các kích thước a, 2a, 3a

Tính thể tích khối hộp chữ nhật có các kích thước a, 2a, 3a

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có V = a .2 a .3 a = 6 a 3

Chọn D

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG