Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích của một khối cầu biết hình lập phương cạnh a nội tiếp trong mặt cầu tạo nên khối cầu đó.

Tính thể tích của một khối cầu biết hình lập phương cạnh a nội tiếp trong mặt cầu tạo nên khối cầu đó.

  1. fraction numerator straight pi a cubed over denominator 4 end fraction

  2. fraction numerator straight pi a cubed over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator straight pi a cubed square root of 3 over denominator 2 end fraction

  4. fraction numerator straight pi a cubed square root of 3 over denominator 4 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C. fraction numerator straight pi a cubed square root of 3 over denominator 2 end fraction

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, E là trung điểm của CB, I là giao điểm của AE và BD. Khi đó IG sẽ không song song với mặt phẳng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG