Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy r = 4 và chiều cao h = 4 .

Tính thể tích của khối trụ có bán kính đáy  và chiều cao .
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có: V = S d ​ . h = π r 2 h = π .16.4 = 64 π

Đáp án B

Ta có: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG