Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích của khối chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bằng 1.

Tính thể tích của khối chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bằng 1.

  1. fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction

  2. fraction numerator square root of 3 over denominator 6 end fraction

  3. fraction numerator square root of 2 over denominator 6 end fraction

  4. fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông, vuông góc với đáy. Hình chóp có bao nhiêu mặt bên là tam giác vuông? A. 1 mặt B. 2 mặt C. 3 mặt D. 4 mặt

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG