Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng T tất cả các nghiệm của phương trình e x 2 − 3 x = e 2 1 ​

Tính tổng T tất cả các nghiệm của phương trình 

  1. T = 3

  2. T = 1

  3. T = 2

  4. T = 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.T = 3

ĐÁP ÁN A. T = 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình: x 2 − 2 a ( x − 1 ) − 1 = 0 . Khi tổng các nghiệm và tổng bình phương các nghiệm của phương trình bằng nhau, thì giá trị của tham số a bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG