Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân có số hạng đầu là , số hạng thứ tư là 32 và số hạng cuối là 2048 ?

Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân có số hạng đầu là 1 half , số hạng thứ tư là 32 và số hạng cuối là 2048 ?

  1. 5416 over 2

  2. 5461 over 2

  3. 21845 over 2

  4. 1365 over 2

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Theo bài ra ta có u 1 = , u 4 =32 vàu n =2048.

Chọn B. 5461 over 2

Theo bài ra ta có u1 = 1 half, u4 = 32 và un = 2048 .

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số có và . Tính . A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG