Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng S tất cả các nghiệm của phương trình:

Tính tổng S tất cả các nghiệm của phương trình: begin mathsize 16px style ln open parentheses fraction numerator 5 to the power of x plus 3 cubed over denominator 6 x plus 2 end fraction close parentheses plus 5 to the power of x plus 1 end exponent plus 5.3 to the power of x minus 30 x minus 10 equals 0 end style

  1. begin mathsize 16px style S equals 1 end style

  2. S = 2

  3. S = -1

  4. S = 3

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn A

Lời giải 
Chọn A

 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức Q = với b 0.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG