Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng các nghiệm trong đoạn [0;30]của phương trình tanx = tan3x

Tính tổng các nghiệm trong đoạn [0;30] của phương trình tanx = tan3x

  1. 45

  2. 55

R. Roboteacher119

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

11

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { 2 x 2 + 4 y 2 = 4. 2 m ( x − 2 ) − y mx − y − 2 m − 2 = 0 ​ Tìm m để hệ phương trình có 2 cặp nghiệm phân biệt ( x 1 , ​ y 1 ​ ) v a ˋ ( x 2 ​ , y 2 ​ ) thỏa mãn ( x 1 ​ −...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG