Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng các nghiệm trong đoạn [0;30]của phương trình tanx = tan3x

Tính tổng các nghiệm trong đoạn [0;30] của phương trình tanx = tan3x

  1. 45

  2. 55

R. Roboteacher119

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

128

Câu hỏi tương tự

Giải bóng đá khu vực có 8 đội bóng của 8 quốc gia tham gia trong đó có 2 đội Việt Nam và Thái Lan. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên 8 đội để chia thành hai bảng A và B, mỗi bảng có 4 đội. Tính xác suất...

77

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG