Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân I = ∫ 0 π /4 ​ sin 2 x + 2 ( 1 + sin x + cos x ) sin ( x − 4 π ​ ) . d x ​

Tính tích phân

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Viết lại I dưới dạng: I = 2 2 ​ ​ ∫ 0 π /4 ​ ( 1 + s i n 2 x ) + 2 ( s i n x + c o s x ) + 1 ( s i n x − c o s x ) . d x ​ = 2 2 ​ ​ ∫ 0 π /4 ​ ( s i n x + c o s x ) 2 + 2 ( s i n x + c o s x ) + 1 ( s i n x − c o s x ) . d x ​ = 2 2 ​ ​ ∫ 0 π /4 ​ ( s i n x + c o s x + 1 ) 2 ( s i n x − c o s x ) . d x ​ ​ Đặt t = sin x + cos x + 1 , suy ra: d t = ( cos x − sin x ) d x ⇔ ( sin x − cos x ) d x = − d t Đổi cận: - Với x=0 thì t=2. - Với x = 4 π ​ thì t = 2 ​ + 1 . Khi đó: I = − 2 2 ​ ​ ∫ 2 2 ​ + 1 ​ t 2 d t ​ = 2 t 2 ​ ​ ∣ ∣ ​ 2 2 ​ + 1 ​ = 4 4 − 3 2 ​ ​ .

Viết lại I dưới dạng:

Đặt , suy ra:

Đổi cận:

- Với x=0 thì t=2.

- Với  thì .

Khi đó:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG