Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân ∫ 0 4 π ​ ​ cos 2 x d x ​

Tính tích phân 

  1. 2

  2. 1

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ∫ 0 4 π ​ ​ cos 2 x d x ​ = ∫ 0 4 π ​ ​ ( tan x ) ′ d x = tan x ∣ ∣ ​ 0 ​ 4 π ​ ​ = 1 . Vậy ∫ 0 4 π ​ ​ cos 2 x d x ​ =1

Ta có:=. Vậy =1

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân ∫ 1 2 ​ + 3 m u x 4 + 1 d x ​ Cho tích phân , n , số tự nhiên) Tìm mối liên hệ giữa I n ​ v a ˋ I n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG