Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân

Tính tích phân I equals integral subscript 1 superscript e left parenthesis x plus 1 over x right parenthesis ln x d x

  1. I equals e squared over 4

  2. I equals fraction numerator e squared minus 3 over denominator 4 end fraction

  3. I equals 3 over 4

  4. I equals fraction numerator e squared plus 3 over denominator 4 end fraction

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm a thỏa mãn I = ∫ 0 a ​ 4 − x 2 d x ​ = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG