Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân

Tính tích phân I equals space integral subscript 0 superscript straight pi over 2 end superscript left parenthesis x plus e to the power of sin space x end exponent right parenthesis c o s. d x

  1. I equals straight pi over 2 plus e minus 2

  2. I equals straight pi over 2 plus e

  3. I equals straight pi over 2 minus e

  4. I equals straight pi over 2 plus e plus 2

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ − 1 0 ​ + 3 m u e 2 x 2 ​ d x = 0 , 34 2 × 3 , 14 ​ Tính các tích phân sau: a 2 × 3 , 14 ​ 1 ​ ∫ b − a b + a ​ + 3 m u e 2 a 2 − ( x − b ) 2 ​ d x trong đó a và b là các tham số dương.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG