Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân

Tính tích phân I equals space integral subscript 0 superscript straight pi over 2 end superscript left parenthesis x plus e to the power of sin space x end exponent right parenthesis c o s. d x

  1. I equals straight pi over 2 plus e minus 2

  2. I equals straight pi over 2 plus e

  3. I equals straight pi over 2 minus e

  4. I equals straight pi over 2 plus e plus 2

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng 3 π 3 ​ ​ < ∫ 0 π ​ cos 2 x + cos x + 1 ​ d x ​ < 3 2 π 3 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG