Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân I = ∫ 0 1 ​ + 3 m u x 2 + 1 x 3 ​ d x

Tính tích phân 

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

I equals integral subscript 0 superscript 1   fraction numerator x cubed over denominator x squared plus 1 end fraction d x equals integral subscript 0 superscript 1   open parentheses x minus fraction numerator x over denominator x squared plus 1 end fraction close parentheses d x equals open open parentheses x squared over 2 minus 1 half ln invisible function application open parentheses x squared plus 1 close parentheses close parentheses close vertical bar subscript 0 superscript 1 equals 1 half left parenthesis 1 minus ln invisible function application 2 right parenthesis.

1

Câu hỏi tương tự

Biết ∫ 1 2 ​ + 3 m u x 2 ln x ​ d x = c b ​ + a ln 2 (với a là số thực, b,c là các số nguyên dương và c b ​ là phân số tối giàn). Tính giá trị của 2a+3b+c.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG