Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân I = ∫ − 2 2 ​ ∣ x − 1 ∣ d x .

Tính tích phân 

  1. 1

  2. 5

  3. 1/8

  4. 7

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I = ∫ − 2 2 ​ ∣ x − 1 ∣ d x = ∫ − 2 1 ​ ∣ x − 1 ∣ d x + ∫ 1 2 ​ ∣ x − 1 ∣ d x = ∫ − 2 1 ​ ( 1 − x ) d x + ∫ 1 2 ​ ( x − 1 ) d x = 5 Chọn B.

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ − 1 1 ​ x + 1 ​ − 1 x ​ d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG