Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân: I = ∫ 0 2 π ​ ​ + 3 m u 6 1 − cos 3 x ​ ⋅ sin x cos 5 x d x

Tính tích phân: 

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I = ∫ 0 2 π ​ ​ + 3 m u 6 1 − cos 3 x ​ ⋅ cos 3 x sin x cos 2 x d x Đặt t = 6 1 − cos 3 x ​ ⇒ cos 3 x = 1 − t 6 ⇒ 3 sin x cos 2 x d x = 6 t 5 d t ⇒ sin x cos 2 ∣ x d x = 2 t 5 d t Đổi cận :


Đặt

Đổi cận :
I equals 2 integral subscript 0 superscript 1   t open parentheses 1 minus t to the power of 6 close parentheses times t to the power of 5 d t equals 2 integral subscript 0 superscript 1   open parentheses t to the power of 6 stack t to the power of 12 with _ below dt close parentheses equals open 2 open parentheses pi over 7 t to the power of 7 minus c to the power of 1 over 13 t to the power of 13 close parentheses close vertical bar subscript 0 superscript 1 equals 12 over 91.
 

1

Câu hỏi tương tự

Tìmnguyên hàm I = ∫ ln 2 ( x + x 2 + 1 ​ ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG