Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tình tích phân I = ∫ 1 e ​ x x ln x + 1 ​ d x .

Tình tích phân .

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có I = ∫ 1 e ​ x x ln x + 1 ​ d x = ∫ 1 e ​ x x ln x + 1 ​ d x = ∫ 1 e ​ ( ln x + x 1 ​ ) d x = ( x ln x − x + ln x ) ∣ 1 e ​ = 2 Vậy I = 2

Ta có 

Vậy I = 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng A BC . A ′ B ′ C l có đáy là tam giác vuông cân tại B,BB'=avà AC= a 2 ​ .Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG