Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích cá nghiệm thực của phương trình bằng

Tính tích cá nghiệm thực của phương trình begin mathsize 18px style 2 to the power of x squared minus 1 end exponent equals 3 to the power of 2 x plus 3 end exponent end style bằng

  1. begin mathsize 18px style negative 3 log subscript 2 3 end style

  2. begin mathsize 18px style negative log subscript 2 54 end style

  3. begin mathsize 18px style negative 1 end style

  4. begin mathsize 18px style 1 minus log subscript 2 3 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bài này không thể nào đưa được về cùng cơ số rồi các em. Bài này rơi vào dạng logarit hóa. Có thể lấy logarit theo cơ số 2 hoặc 3. Tuy nhiên qua sát đáp án là logarit cơ số 2. Do đó ta nghĩ đến việc lấy logarit hai vế của phương trình theo cơ số 2. Phương trình

Bài này không thể nào đưa được về cùng cơ số rồi các em. Bài này rơi vào dạng logarit hóa. Có thể lấy logarit theo cơ số 2 hoặc 3. Tuy nhiên qua sát đáp án là logarit cơ số 2. Do đó ta nghĩ đến việc lấy logarit hai vế của phương trình theo cơ số 2.

Phương trình begin mathsize 18px style 2 to the power of x squared minus 1 end exponent equals 3 to the power of 2 x plus 3 end exponent end style

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG