Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số y = x lnx

Tính đạo hàm của hàm số y = x lnx

  1. y apostrophe equals ln x

  2. y apostrophe equals ln x space minus space 1

  3. y apostrophe equals x space plus space ln x

  4. y apostrophe equals 1 over x left parenthesis x plus x ln x right parenthesis

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình bên dưới Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG