Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số y = x lnx

Tính đạo hàm của hàm số y = x lnx

  1. y apostrophe equals ln x

  2. y apostrophe equals ln x space minus space 1

  3. y apostrophe equals x space plus space ln x

  4. y apostrophe equals 1 over x left parenthesis x plus x ln x right parenthesis

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ∣ ∣ ​ sin x + cos x + tan x + co t x + sin x 1 ​ + cos x 1 ​ ∣ ∣ ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG