Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số y = x lnx

Tính đạo hàm của hàm số y = x lnx

  1. y apostrophe equals ln x

  2. y apostrophe equals ln x space minus space 1

  3. y apostrophe equals x space plus space ln x

  4. y apostrophe equals 1 over x left parenthesis x plus x ln x right parenthesis

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − x 2 + x + 1 ,có đồ thị (C). Tiếp tuyến tại điểm N của (C) cắt đồ thị (C) tại điểm thứ hai là M(-1;-2). Khi đó tọa độ điểm Nlà

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG