Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số y = 13 x

Tính đạo hàm của hàm số y = 13x

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. y ′ = 1 3 x . ln 13

ĐÁP ÁN B.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho là các số thực tùy ý. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của ba hàm số , và với và . Khẳng định nào sau đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG