Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số thì khẳng định nào sau đây đúng?

Tính đạo hàm của hàm số f open parentheses x close parentheses equals 2 to the power of 3 x minus 1 end exponent thì khẳng định nào sau đây đúng? 

  1. f apostrophe open parentheses x close parentheses equals open parentheses 3 x minus 1 close parentheses 2 to the power of 3 x minus 2 end exponent.

  2. f apostrophe open parentheses x close parentheses equals 2 to the power of 3 x minus 1 end exponent l n invisible function application 2.

  3. f apostrophe open parentheses x close parentheses equals 2 to the power of 3 x minus 1 end exponent l o g invisible function application 2.

  4. f apostrophe open parentheses x close parentheses equals 3.2 to the power of 3 x minus 1 end exponent l n invisible function application 2.

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

f open parentheses x close parentheses equals 2 to the power of 3 x minus 1 end exponent rightwards double arrow f apostrophe open parentheses x close parentheses equals open parentheses 3 x minus 1 close parentheses apostrophe.2 to the power of 3 x minus 1 end exponent l n invisible function application 2 equals 3. l n invisible function application 2.2 to the power of 3 x minus 1 end exponent.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG