Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số .

Tính đạo hàm của hàm số .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Biết đồ thị hàm số và đồ thị hàm số căt nhau tại điểm . Giá trị của biểu thức là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG