Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của hàm số y equals e to the power of x log left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis

  1. y apostrophe equals e to the power of x fraction numerator 1 over denominator left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln 10 end fraction

  2. y apostrophe equals e to the power of x fraction numerator 2 x over denominator left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln 10 end fraction

  3. y apostrophe equals e to the power of x open parentheses log left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis plus fraction numerator 2 x over denominator left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln 10 end fraction close parentheses

  4. y apostrophe equals e to the power of x open parentheses log left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis plus fraction numerator 1 over denominator left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln 10 end fraction close parentheses

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − x 2 + x + 1 ,có đồ thị (C). Tiếp tuyến tại điểm N của (C) cắt đồ thị (C) tại điểm thứ hai là M(-1;-2). Khi đó tọa độ điểm Nlà

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG