Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số F ( x ) = ∫ 0 x 2 ​ + 3 m u cos t d t ​

Tính đạo hàm của hàm số 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Suy ra

Ta có: italic G left parenthesis italic t right parenthesis equals integral cos invisible function application square root of italic t italic d italic t not stretchy comes from italic G to the power of prime left parenthesis italic t right parenthesis equals cos invisible function application square root of italic t

Suy ra F to the power of prime left parenthesis italic x right parenthesis equals open parentheses italic G open parentheses italic x squared close parentheses − italic G left parenthesis 0 right parenthesis close parentheses equals 2 italic x cos invisible function application italic x

1

Câu hỏi tương tự

Tính đạo hàm của hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 + x + 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG