Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số .

Tính đạo hàm của hàm số y equals log subscript 2 open parentheses 3 e to the power of x close parentheses.

  1. y apostrophe equals fraction numerator 3 e to the power of x over denominator ln 2 end fraction

  2. y apostrophe equals fraction numerator 1 over denominator 3 e to the power of x. ln 2 end fraction

  3. y apostrophe equals fraction numerator 1 over denominator 3 e to the power of x end fraction

  4. y apostrophe equals fraction numerator 1 over denominator ln 2 end fraction

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

     

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình (I) ⎩ ⎨ ⎧ ​ x + y + z = 7 ( 1 ) x 2 + y 2 + z 2 = 21 ( 2 ) x z = y 3 ( 3 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG