Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của hàm số y equals fraction numerator e to the power of x plus 2 over denominator sin x end fraction

  1. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of x left parenthesis s i n x minus c o s x right parenthesis minus c o s x over denominator sin squared x end fraction

  2. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of x left parenthesis s i n x plus c o s x right parenthesis minus 2 c o s x over denominator sin squared x end fraction

  3. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of x left parenthesis s i n x minus c o s x right parenthesis minus 2 c o s x over denominator sin squared x end fraction

  4. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of x left parenthesis s i n x minus c o s x right parenthesis plus 2 c o s x over denominator sin squared x end fraction

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y = x + 1 cắt đồ thị hàm số y = x − 1 2 x + m ​ tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG