Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của hàm số y equals fraction numerator e to the power of x plus 2 over denominator sin x end fraction

  1. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of x left parenthesis s i n x minus c o s x right parenthesis minus c o s x over denominator sin squared x end fraction

  2. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of x left parenthesis s i n x plus c o s x right parenthesis minus 2 c o s x over denominator sin squared x end fraction

  3. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of x left parenthesis s i n x minus c o s x right parenthesis minus 2 c o s x over denominator sin squared x end fraction

  4. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of x left parenthesis s i n x minus c o s x right parenthesis plus 2 c o s x over denominator sin squared x end fraction

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm N ( 2 ; 3 ; 4 ) . Một mặt cầu bất kỳ đi qua O và N cắt các trục tọa độ O x , O y , O z lần lượt tại A , B , C  = 0 . Biết rằng khi mặt cầu thay đổi nhưng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG