Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số y = ln ( x ​ + 1 )

Tính đạo hàm của hàm số 
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ = x ​ + 1 ( x ​ + 1 ) ′ ​ = 2 x ​ ( x ​ + 1 ) 1 ​ = 2 x + 2 x ​ 1 ​

1

Câu hỏi tương tự

Một người gửi tiết kiệm số tiền 80 000 000 đồng với lãi suất là 6,9%/năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng 5 năm người đó có rút được cả gốc và lãi số tiền gần với con ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG