Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của hàm số F left parenthesis x right parenthesis equals integral subscript 0 superscript 2 cos square root of t d t

  1. F apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals x squared. c o s x

  2. F apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 2 x. c o s x

  3. F apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals c o s x

  4. F apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals c o s x space minus 1

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG