Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số y = 2 x 2 + x − 1 3 2 ​

Tính đạo hàm của hàm số 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. y ′ = 3 3 2 x 2 + x − 1 ​ 2 4 x + 1 ​

ĐÁP ÁN A.  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG