Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của hàm số y equals e to the power of square root of 2 x end root end exponent

  1. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of square root of 2 x end root end exponent over denominator 2 square root of 2 x end root end fraction

  2. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of square root of x end exponent over denominator square root of 2 x end root end fraction

  3. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of square root of 2 x end root end exponent over denominator square root of 2 x end root end fraction

  4. y apostrophe equals square root of 2 x end root. e to the power of square root of 2 x end root end exponent

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Ta có:

ĐÁP ÁN C. y apostrophe equals fraction numerator e to the power of square root of 2 x end root end exponent over denominator square root of 2 x end root end fraction 

Ta có: y apostrophe equals open parentheses square root of 2 x end root close parentheses apostrophe. e to the power of square root of 2 x end root end exponent equals fraction numerator 2 over denominator 2 square root of 2 x end root end fraction. e to the power of square root of 2 x end root end exponent equals fraction numerator e to the power of square root of 2 x end root end exponent over denominator square root of 2 x end root end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị ( C ) : y = x + 1 3 x + 4 ​ .Gọi M là một điểm thuộc (C) và d là tổng khoảng cách từ M đến haitiệm cận của (C). Giá trị nhỏ nhất của d có thể đạt được bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG