Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số y = 2 x 2

Tính đạo hàm của hàm số  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. y ′ = x . 2 1 + x 2 . ln 2

ĐÁP ÁN B.  

1

Câu hỏi tương tự

Đạo hàm của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG