Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số .

Tính đạo hàm của hàm số .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 7_TP.HCM_câu 2”: Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là . Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức (trong ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG