Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính môđun của số phức z thỏa mãn (1+2i)(z-i)+2z=2i

Tính môđun của số phức z thỏa mãn (1+2i)(z-i)+2z=2i

  1. =1

  2. =

  3. =2

  4. =2

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt z=x+yi; x,y ∈ Z, ta có (1+2i)(z-i)+2z=2i ⇔ (3x-3y+2)+(2x+3y-3)i=0 ⇔ x=0, y=1 Vậy z=1

Đặt z=x+yi; x,yZ, ta có

(1+2i)(z-i)+2z=2i(3x-3y+2)+(2x+3y-3)i=0x=0, y=1

Vậy z=1

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG