Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính khối lượng không khí thoát ra khỏi một căn phòng có thể tích V=60m 3 khi ta tăng nhiệt độ của phòng từ T 1 =280K đến T 2 =300K ở áp suất chuẩn . Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m 3 .

Tính khối lượng không khí thoát ra khỏi một căn phòng có thể tích V=60m3 khi ta tăng nhiệt độ của phòng từ T1=280K đến T2=300K ở áp suất chuẩn . Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Một bình hình trụ kín hai đầu , có độ cao là h , được đặt nằm ngang ,bên trong có một pít-tông có thể dịch chuyển không ma sát trong bình (Hình 6.2) .Lúc đầu pít-tông được giữ cố định ở chính giữa bìn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG