Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính gia tốc rơi tự doởđộ cao vàởđộ cao bằng nửa bán kính TráiĐất. Cho gia tốc rơi tự doở mặtđất là , bán kính TráiĐất là .

Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 5 space k m và ở độ cao bằng nửa bán kính Trái Đất. Cho gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g equals 9 comma 80 space m divided by s squared, bán kính Trái Đất l àR equals 6400 space k m.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

undefined  

1

Câu hỏi tương tự

Một vật nặng khối lượng M = 600g nối với vật m = 400g bằng sợi dây không dãn và bắt qua ròng rọc như hình vẽ, trong đó vật m trượt so với dây. Biết lực ma sát trượt của dây tác dụng lên vật là f ms =...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG