Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính gia tốc rơi tự doởđộ cao vàởđộ cao bằng nửa bán kính TráiĐất. Cho gia tốc rơi tự doở mặtđất là , bán kính TráiĐất là .

Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 5 space k m và ở độ cao bằng nửa bán kính Trái Đất. Cho gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g equals 9 comma 80 space m divided by s squared, bán kính Trái Đất l àR equals 6400 space k m.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

undefined  

1

Câu hỏi tương tự

Bi A có trọng lượng gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại cùng mái nhà ở cùng độ cao thì bi A được thả còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản không khí. Câu nào sau đây là đúng: ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG