Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức: tại x = - 1; y = 1

 Tính giá trị của biểu thức: 

A equals m x open parentheses x minus y close parentheses plus y cubed open parentheses x plus y close parentheses 

tại x = - 1; y = 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Thayx=−1;y=1 vào biểu thức A để tính toán. Lời giải chi tiết: Thayx=−1;y=1 vào biểu thức A, ta được: A=m(−1)(−1−1)+ (−1+1)

Phương pháp giải:

Thay x=−1;y=1 vào biểu thức A để tính toán.

Lời giải chi tiết:

Thay x=−1;y=1 vào biểu thức A, ta được:

A=m(−1)(−1−1)+1 cubed(−1+1)


 

4

Câu hỏi tương tự

Rút gọn đa thức 16x 2 – 4x + ta được kết quả nào sau đây? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG