Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức biết rằng :

  Tính giá trị của biểu thức x squared plus y squared biết rằng : x square root of 1 minus y squared end root plus y square root of 1 minus x squared end root equals 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức với ( a 0 ) bằng: A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG