Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức:

Tính giá trị của biểu thức: A equals open parentheses square root of 2 plus 4 close parentheses minus open parentheses square root of 2 minus 2 close parentheses

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải:

Lời giải:

A equals open parentheses square root of 2 plus 4 close parentheses minus open parentheses square root of 2 minus 2 close parentheses equals square root of 2 plus 4 minus square root of 2 plus 2 equals 6

2

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG