Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị biểu thức B = 8 x 3 + 12 x 2 + 6 x + 1 t ạ i x = 2 1 ​

Tính giá trị biểu thức

R. Roboteacher153

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B = 8 x 3 + 12 x 2 + 6 x + 1 = ( 2 x + 1 ) 3 T ha y x = 2 1 ​ t a c o ˊ B = ( 2. 2 1 ​ + 1 ) 3 = 8

 

4

Câu hỏi tương tự

Rút gọn: ( x + 3 y ) 3 + ( 3 x + 2 y ) ( 9 x 2 − 6 x y + 4 y 2 ) − ( 2 y − 3 x ) 3

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG