Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị biểu thức sau: A = sin 2 3 0 + sin 2 1 5 0 + sin 2 7 5 0 + sin 2 8 7 0

Tính giá trị biểu thức sau:

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

table attributes columnalign right left end attributes row A cell equals open parentheses sin squared invisible function application 3 to the power of 0 plus sin squared invisible function application 87 to the power of 0 close parentheses plus open parentheses sin squared invisible function application 15 to the power of 0 plus sin squared invisible function application 75 to the power of 0 close parentheses end cell row blank cell equals open parentheses sin squared invisible function application 3 to the power of 0 plus cos squared invisible function application 3 to the power of 0 close parentheses plus open parentheses sin squared invisible function application 15 to the power of 0 plus cos squared invisible function application 15 to the power of 0 close parentheses end cell row blank cell equals 1 plus 1 equals 2 end cell end table

 

4

Câu hỏi tương tự

Cho sin x + cos x = m . Tính theo m giá trị của M = sinx.cosx

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG