Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích xung quanh S của hình nón có bán kính đáy r = 4 và chiều cao h = 3

Tính diện tích xung quanh S của hình nón có bán kính đáy  và chiều cao 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Độ dài đường sinh của hình nón l = r 2 + h 2 ​ = 4 2 + 3 3 ​ = 5 Diện tích xung quan của hình nón S = π rl = 4.5 π = 20 π

Chọn C

Độ dài đường sinh của hình nón 

Diện tích xung quan của hình nón 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác S . A BC D có đáy là hình vuông cạnh , cạnh bên S A vuông góc với đáy, S A = b . Thể tích khối chóp S . A BC D là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG