Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích xung quanh S của hình nón có bán kính đáy r = 4 và chiều cao h = 3

Tính diện tích xung quanh S của hình nón có bán kính đáy  và chiều cao 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Độ dài đường sinh của hình nón l = r 2 + h 2 ​ = 4 2 + 3 3 ​ = 5 Diện tích xung quan của hình nón S = π rl = 4.5 π = 20 π

Chọn C

Độ dài đường sinh của hình nón 

Diện tích xung quan của hình nón 

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG