Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích S hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số

 Tính diện tích S hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y equals open vertical bar x squared − 4 close vertical bar comma y equals x squared over 2 plus 4

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm Vậy

Phương trình hoành độ giao điểm 

open vertical bar italic x squared − 4 close vertical bar equals italic x squared over 2 plus 4 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x squared − 4 equals fraction numerator begin display style italic x squared end style over denominator begin display style 2 end style end fraction plus 4 comma left parenthesis italic x less or equal than − 2 logical or italic x greater or equal than 2 right parenthesis end cell row cell 4 − italic x squared equals fraction numerator begin display style italic x squared end style over denominator begin display style 2 end style end fraction plus 4 comma left parenthesis − 2 less than italic x less than 2 right parenthesis end cell end table close not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x equals plus-or-minus 4 end cell row cell italic x equals 0 end cell end table close

Vậy S equals integral subscript − 4 end subscript superscript 4   vertical line vertical line italic x squared plus 4 open vertical bar − open parentheses italic x squared over 2 plus 4 close parentheses close vertical bar italic d italic x equals 64 over 3

1

Câu hỏi tương tự

Khi một chiếc lò xo bị kéo căng thêm x(m) so với độ dài tự nhiên là 0.15m của lò xo thì chiếc lò xo trì lại (chống lại) với một lực f(x)=800x. Hãy tìm công W sinh ra khi kéo lò xo từ độ dài từ 0,15m đ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG