Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích S hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số ,

Tính diện tích S hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y equals open vertical bar x squared minus 4 close vertical bary equals x squared over 2 plus 4

  1. S equals 64 over 3

  2. S equals 32 over 3

  3. S equals 8

  4. S equals 16

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm

Phương trình hoành độ giao điểm

1

Câu hỏi tương tự

: Đồ thị của hàm số nào sau đây có dạng như đường cong trong hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG