Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường

Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường x equals 0 semicolon space y equals e to the power of x semicolon x equals 1 

  1. e minus 1

  2. 1 half e plus 1 half

  3. 3 over 2 e minus 1 half

  4. 2 e minus 3

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng ta có

Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng ta có S equals integral subscript 0 superscript blank e to the power of x d x equals e minus 1

1

Câu hỏi tương tự

Cắt hình nón N đỉnh S cho trước bởi một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Cho một dây cung BC của đường tròn đáy hình nón sao cho mp(SBC) tạo với đ...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG