Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường

Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường x equals 0 semicolon space y equals e to the power of x semicolon x equals 1 

  1. e minus 1

  2. 1 half e plus 1 half

  3. 3 over 2 e minus 1 half

  4. 2 e minus 3

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng ta có

Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng ta có S equals integral subscript 0 superscript blank e to the power of x d x equals e minus 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S, O là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 60°. Diện tích xung quanh S xq của hình nón và thể tích V của khối nón tư...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG