Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính các giá trị động năng của a) Một êlectron có khối lượng chuyển động ống phóng điện tử của máy thu hình với vận tốc m/s. b) Một thiên thạch có khối lượng 1 tấn bay với vận tốc 100km/s. c) Trái Đất, được coi như một chất điểm có khối lượng chuyển động quanh Mặt Trời với tốc độ trung bình ( đối với hệ quy chiếu nhật tâm ) v=30km/s.

Tính các giá trị động năng của

a) Một êlectron có khối lượng m subscript c equals 9 comma 1.10 to the power of negative 31 end exponent k g chuyển động ống phóng điện tử của máy thu hình với vận tốc 7.10 to the power of 7m/s.

b) Một thiên thạch có khối lượng 1 tấn bay với vận tốc 100km/s.

c) Trái Đất, được coi như một chất điểm có khối lượng  chuyển động quanh Mặt Trời với tốc độ trung bình ( đối với hệ quy chiếu nhật tâm ) v=30km/s.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Động năng củaêlectron là: b) Động năng của thiên thạch là: c) Động năng của Trái đất là:

a) Động năng của êlectron là:

W subscript đ equals 1 half.9 comma 1.10 to the power of negative 31 end exponent. left parenthesis 7.10 to the power of 7 right parenthesis squared equals 2 comma 23.10 to the power of negative 15 end exponent J

b) Động năng của thiên thạch là:

W subscript đ equals 1 half.10 cubed. left parenthesis 100.10 cubed right parenthesis squared equals 5.10 to the power of 12 end exponent J

c) Động năng của Trái đất là:

W subscript đ equals 1 half.5 comma 98.10 to the power of 24. left parenthesis 30.10 cubed right parenthesis squared almost equal to 2 comma 7.10 to the power of 33 J 

1

Câu hỏi tương tự

Một vệ tinh nhân tạo chuyển động đều theo quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao h=670 km. Tính tốc độ dài của vệ tinh. Cho R Đ =6370 km.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG