Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính a + b biết rằng a, b là các số thực thỏa mãn

Tính a + b  biết rằng a, b là các số thực thỏa mãn a plus b i equals left parenthesis 1 plus square root of 3 i right parenthesis to the power of 2017

  1. a plus b equals left parenthesis 1 plus square root of 3 right parenthesis.8 to the power of 672

  2. a plus b equals left parenthesis 1 plus square root of 3 right parenthesis.8 to the power of 671

  3. a plus b equals left parenthesis square root of 3 minus 1 right parenthesis.8 to the power of 672

  4. a plus b equals left parenthesis square root of 3 minus 1 right parenthesis.8 to the power of 671

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: và

Ta có: left parenthesis 1 plus square root of 3 i right parenthesis cubed equals negative 8 và 2017 equals 3.672 plus 1

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các số phức z thỏa mãn 2 z − 3 ( 1 + i ) = i z + 7 − 3 i

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG